Friday, March 21, 2014

Afternoon (4 pm) draw

Midday result - 884  Hay naku mali ang bigay na result ng pcso kanina!!!!

stats:
hot - 3, 7 and 4
cold - 6 and 1
prior - 8 and 4
374-376-346-746

No comments: